ביוץ

יציאת ביצית מהשחלה, המתרחשת כ-12 עד 14 יום לפני תחילת המחזור הבא. ביצית הופכת לבשלה אחת ל-4 שבועות לערך באחת משתי השחלות. עם הבשלתה, היא עוזבת את השחלה, נכנסת אל חצוצרת הרחם ונעה לאורכה. כל התהליך הזה ידוע כביוץ.