®.o.b – מגינים עליך ודואגים לכדור הארץ שלנו

תמונה של אישה העומדת בשדה. התמונה ממחישה כיצד אנו עובדים למען פיתוח הקיימות והגנה על הסביבה

דואגים לכדור הארץ שלנו

יש חשיבות של ממש לדרך שבה מייצרים את המוצרים. טמפונים ללא מוליך נמצאים במרכז הפעילות העסקית של ®.o.b , שכן אנו מאמינים כי כל אישה מכירה את גופה בצורה הטובה ביותר, ועל כן יש לה שליטה טובה על המיקום וההחדרה של הטמפון. שימוש בטמפונים ללא מוליך גם חוסך טונות של אשפה מיותרת בכל שנה ושנה!

חלק גדול מהקרטון שבו משתמשים ב-®.o.b לייצור קופסאות, מגיע מנייר ממוחזר. השאר בא ממשאבים בני קיימא. בקווי הייצור של ®.o.b במפעלים בוופרטאל, גרמניה וסזאן, צרפת, משתמשים באנרגיה ירוקה לחלוטין. משמעות הדבר היא שכל טמפון ®.o.b בו את משתמשת מיוצר תוך שימוש במשאבים מתחדשים! כמו כן, כל הדיו להדפסה מיוצר על בסיס צמחי.