הורמוני מין

הורמונים השולטים על התפתחות המאפיינים המיניים והפונקציות המיניות של הגבר והאישה.