חצוצרות הרחם

צינוריות המחברות בין השחלות לרחם. הפריית הביצית על ידי הזרע מתרחשת בחצוצרות הרחם. חצוצרות הרחם מורכבות משתי צינוריות דקות באורך 15 ס"מ, הממוקמות משני צידי הקרקעית (fundus) - ב"קרניים" של איבר משולש זה. הן מחברות את הרחם אל השחלות, ומאפשרות לביצית אשר שוחררה על ידי תהליך הביוץ לפגוש את הזרע. בין אם התרחשה הפרייה ובין אם לאו, הביצית עוברת אל הרחם דרך חצוצרת הרחם.