מחזור

פרק הזמן שבין היום הראשון להופעת הווסת והיום שלפני תחילת הדימום הווסתי הבא. מונח זה מתייחס גם לשינויים הנורמליים המתרחשים במהלך תקופה זו (כגון התעבות רירית הרחם, הביוץ והדימום הווסתי). המחזור משתנה מאישה אחת לרעותה. אורך המחזור הממוצע הוא 28 יום.