שיער ערווה

השיער הנמצא באזור הערווה. הוא מתפתח במהלך תקופת ההתבגרות המינית.