צוואר הרחם

"צווארון" (או "צוואר") של רקמה חזקה עם פתח שמחבר בין הרחם לנרתיק.