ווסת

תופעה פיסיולוגית, בה מתרחשת זרימה תקופתית של דם התואמת את פינוי רירית הרחם. אובדן הדם הזה, המכונה גם ווסת, מסמן גם את הסיום של מחזור חודשי ואת תחילתו של מחזור חדש.